06.10.2016. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio je da podaci o sindikalnom članstvu spadaju u grupu naročito osetljivih podataka koji se mogu obrađivati samo pristankom osoba o čijim se podacima radi.   Šabić je naveo da je uputio pismo ministru prosvete, nauke i tehnološkog ra...

18.07.2016. Predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije, Slobodan Brajković uputio je danas otvoreno pismo ministru prosvete Srdjanu Verbiću u kojem ga pita "Kome treba zapošljavanje novih 2.000 ljudi u obrazovanju?". Brajković je ocenio da novo zapošljavanje nije rezultat potreba obrazovanja, već "pritiska na obrazovni sistem kako bi se ispunili motiv...

15.04.2015. Sindikat radnika u prosveti Srbije najavljuje moguću radikalizaciju štrajka ukoliko ministar prosvete Srđan Verbić ponovo oduzme od plate štrajkačima.   Još jedan zahtev je potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora. U tom slučaju SRPS će organizovati dva sastanka svih predsednika školskih sindikata, u Novom Sadu i Beogradu, koji ć...

06.04.2015. Broj nastavnika u štrajku sve više se osipa nakon što su im, po nalogu ministra prosvete Srđana Verbića, zarade umanjene srazmerno vremenu provedenom na radu.   Ni i u sindikatima ne kriju da su spremni na kompromis kako bi se štrajk okončao do kraja prolećnog raspusta, 15. aprila, piše Blic. - Ljudi pucaju. Smanjuju im se pla...

<< Previous 123 Last