Šabić: Sindikalni podaci tajni i posebno osetljivi

06.10.2016.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio je da podaci o sindikalnom članstvu spadaju u grupu naročito osetljivih podataka koji se mogu obrađivati samo pristankom osoba o čijim se podacima radi.

 

Šabić je naveo da je uputio pismo ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladenu Šarčeviću povodom reagovanja nekoliko sindikata prosvetnih radnika na dopis kojim je, kako navode, Ministarstvo direktorima škola naložilo da mu dostave spisak svih članova sindikata sa odgovarajućim ličnim podacima.

Poverenik je podsetio da su Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti podaci o sindikalnom članstvu svrstani u grupu "'naročito osetljivih podataka', dakle podataka koji se mogu obrađivati samo na osnovu slobodno datog pristanka ... i da bi shodno tome obrada tih podataka bez takvog pristanka bila i direktno suprotna članu 16 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predstavljala kažnjiv prekršaj".

Tri sindikata prosvetnih radnika - Sindikat radnika u prosveti Srbije, Sindikat obrazovanja Srbije i Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost", juče su protestovala zbog toga što je Ministarstvo tražilo da škole dostave spiskove svih članova sindikata sa matičnim brojevima i zatražila prijem kod ministra Šarčevića.

 

Izvor: N1, Beta