23.04.2015. Planiraju se izmene koje će pogodovati poslodavcima, a zbog kojih će radnici u Srbiji biti u još nepovoljnijem položaju, upozoravaju sindikati.   Iako ministar za rad i zapošljavanje Aleksandar Vulin tvrdi da se Zakon o radu neće menjati, samo formiranje radne grupe koja će se baviti analizom, efektima i usklađenošću tog dokumenta s evropsk...

29.01.2015. Ministar za rad Aleksandar Vulin i predstavnici Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti i Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti potpisali su danas Poseban kolektivni ugovor kojim se uređuju prava i obaveze zaposlenih u toj oblasti.   Vulin je nakon potpisivanja rekao da su pregovori trajali dva meseca i da je ugovor potpisan na obostra...

22.01.2015. Vlаdа Srbiје nа čеlu sа prеmiјеrоm Аlеksаndrоm Vučićеm mоrа dа stаvi vаn snаgе Zаkоn о rаdu, а dа gа Skupštinа hitnо izmеni, ukоlikо јој је stаlо dо pоštоvаnjа prаvа grаđаnа nа rаd i еvrоpskih vrеdnоsti, navodi se u izjavi Bојаnа Pајtićа, prеdsеdnikа Dеmоkrаtskе strаnkе.   Rе...

29.12.2014. U procesu rešavanja sudbine preduzeća u restrukturiranju oko 20.000 osoba bi naredne godine moglo da ostane bez posla, a Nacionalna službe za zapošljavanje (NSZ) spremna je da ih uključi u mere aktivne politike zapošljavanja budući da će 2015. godine raspolagati značajno većim sredstvima za te namene, izjavio je danas direktor NSZ Zoran Martinović. ...