03.02.2015. Institut za industrijske odnose pokrenuo je u okviru svog web portala stranicu ,,Sat javnog duga" www.javnidug.iio.org.rs na kojoj će građani moći da prate rast javnog duga Republike Srbije.   Podaci pokazuju da se javni dug Republike Srbije uvećava 92 evra svake sekunde, oko 330 000 evra na sat ili oko 7 965 000 evra dnevno. Proračun je rađen na osnovu pod...

27.10.2014. Rebalans budžeta za 2014. godinu je prvi korak u trogodišnjem programu fiskalne konsolidacije. Predloženi rebalans ukazuje na to da će stvarni deficit Republike u 2014. iznositi oko 300 mlrd dinara iako je u samom Predlogu zakona prikazana njegova znatno manja vrednost od 225 mlrd dinara, koja ne uključuje (a trebalo bi) sve troškove koje Republika ima usled lo&sca...

16.09.2014. Ako plate u javnom sektoru i penzije ne budu odmah smanjene linearno za 15 odsto, već u narednoj godini će uslediiti novo smanjenje, upozorava Fiskalni savet koji kaže da svako manje smanjenje obavezuje državu da novac nadoknadi povećanjem poreza na dodatu vrednost (PDV). Fiskalni savet je ranije izveo računicu prema kojoj bi, na primer, smanjenje plata u javnom sektoru...

04.09.2014. Javni dug Srbije porastao je sa 20,94 milijardi evra u julu na 21,84 milijardi evra do 3. septembra ove godine, što predstavlja povećanje od oko 900 miliona evra, objavila je danas Uprava za javni dug. Na kraju jula ove godine javni dug je iznosio 64,3 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), iako je Zakonom o budžetskom sistemu učešće tog duga u BDP-u ogranič...