Sat javnog duga

03.02.2015.

Institut za industrijske odnose pokrenuo je u okviru svog web portala stranicu ,,Sat javnog duga" www.javnidug.iio.org.rs na kojoj će građani moći da prate rast javnog duga Republike Srbije.

 

Podaci pokazuju da se javni dug Republike Srbije uvećava 92 evra svake sekunde, oko 330 000 evra na sat ili oko 7 965 000 evra dnevno. Proračun je rađen na osnovu podataka o visini javnog duga Ministarstva finansija na dan 30.11.2014, visine predviđenog zaduživanja radi pokrivanja budžetskog deficita na osnovu Zakona o budžetu za 2015. godinu i prosečne visine kamatnih stopa na dugoročne državne hartije od vrednosti.

Ovim želimo da doprinesemo informisanju građana o neodrživom zaduživanju i iracionalnoj državnoj potrošnji. Zbog postojanja više različitih metodologija za obračun javnog duga koji koriste različite državne institucije (Ministarstvo finansija, Narodna banka, Fiskalni savet) i primene mera fiskalne konsolidacije koje su stupile na snagu, pridružujemo se prethodnim zahtevima za postavljanje sata javnog duga na nekoj od državnih institucija.