Naziv Sedište Broj rešenja Datum rešenja
Savez samostalnih sindikata Vojvodine  Novi Sad, Mihajla Pupina 24  110-00-1105/2005-02  24.01.2006.