2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016I
Konsolidovani fiskalni rezultat (% BDP)  -1.8  -2.4  0.8  1.1  -1.5  -1.9  -2.6  -4.5  -4.7  -4.9  -6.5  -4.9  -6.7  -3.8  -1.7