2016

  Broj zaposlenih (u hiljadama) Broj nezaposlenih (u hiljadama) Prosečna bruto zarada (din) Prosečna neto zarada (din)
Januar 1886 749 55763 40443
Februar 1885 748 61279 44450
Mart 1891 749 60029 45870
April 1910 735 67464 49249
Maj 1922 721 60520 43951