2015

  Broj zaposlenih (u hiljadama) Broj nezaposlenih (u hiljadama) Prosečna bruto zarada (din) Prosečna neto zarada (din)
Januar 1871 754 54208 39285
Februar 1887 760 58992 42749
Mart 1889 767 59141 43121
April 1891 762 65532 45605
Maj 1886 754 60487 43964
Jun 1888 746 61302 44583
Jul 1900 739 62687 45601
Avgust 1899 738 61538 44630
Septembar 1904 736 60503 43925
Oktobar 1913 721 60767 44124
Novembar 1908 717 60913 44166