2014

  Broj zaposlenih (u hiljadama) Broj nezaposlenih (u hiljadama) Prosečna bruto zarada (din) Prosečna neto zarada (din)
Januar 1696 789 52438 37966
Februar 1691 794 60845 44057
Mart 1690 791 59782 43452
April 1698 787 63167 45847
Maj 1700 779 60966 44184
Jun 1704 773 61992 44883
Jul 1706 769 62380 45216
Avgust 1706 757 62992 45610
Septembar 1705 749 60803 43957
Oktobar 1713 741 61963 44938
Novembar 1717 739 60982 44206
Decembar 1719 742 68739 49970