2013

  Broj zaposlenih (u hiljadama) Broj nezaposlenih (u hiljadama) Prosečna bruto zarada (din) Prosečna neto zarada (din)
Januar 1724 779 54447 39197
Februar 1724 790 60199 43371
Mart 1725 792 57628 41689
April 1725 793 64249 46530
Maj 1725 784 57921 41821
Jun 1723 776 61399 44394
Jul 1723 772 60896 44182
Avgust 1720 761 61797 44770
Septembar 1723 759 59162 42866
Oktobar 1720 760 60102 43615
Novembar 1718 763 60893 44120
Decembar 1703 770 70071 50820