2012

  Broj zaposlenih (u hiljadama) Broj nezaposlenih (u hiljadama) Prosečna bruto zarada (din) Prosečna neto zarada (din)
Januar 1739 764 50829 36639
Februar 1739 777 55505 40003
Mart 1730 783 56125 40562
April 1734 775 58465 42215
Maj 1733 763 56206 40442
Jun 1736 755 58712 42335
Jul 1736 753 57240 41180
Avgust 1734 752 58503 42122
Septembar 1724 751 55903 40258
Oktobar 1725 753 57733 41558
Novembar 1725 755 58914 42395
Decembar 1724 761 65165 46923