U penziju po starim uslovima samo do 30. decembra

10.12.2013.

Ukoliko žena u januaru 2014. godine napuni 35,4 godine staža, moraće da radi još četiri meseca da bi ispunila uslov

Zaposleni koji stiču uslov za penziju u ovoj godini moraju najkasnije do 30. decembra da prekinu radni staž, kako bi poslednjeg dana ove godine 31. decembra, podneli zahtev za penzionisanje i ostvarili pravo na penziju po zakonu koji važi za ovu godinu. To znači da žena mora da ima 35,4 godine staža i 53,4 godine starosti. Za muškarce je to 54 godine i 40 godina staža.

Ovo se uglavnom odnosi na one koji su imali beneficirani radni staž, jer jedino oni u tom životnom dobu mogu imati toliki staž i uslov za penziju. U PIO fondu naglašavaju da se dan kojim se prekida osiguranje, odnosno radni odnos, ne može tretirati i kao dan kada se ostvaruje pravo na penziju.

To praktično znači da oni koji prekinu radni odnos 31. decembra mogu tek po novoj godini podneti zahtev za penziju s tim što će u tom slučaju moći da se penzionišu po novim propisima koji važe od 1. januara 2014.

Upitani šta to konkretno znači u PIO fondu kažu, da ukoliko žena recimo u januaru puni 35,4 godina staža, neće moći odmah da podnese zahtev za penziju, već će morati da nastavi da radi još četiri meseca sledeće godine da bi ostvarila zakonsko pravo na penziju.

Od nove godine muškarci u penziju idu s 65 godina života i minimalno 15 godina penzijskog staža ili 40 godina staža i minimalno 54,4 godine života. Istovremeno će žene od 2014. godine u penziju ići s 35,8 godina staža i najmanje 53,8 godina života.

U PIO fondu podsećaju da se uslovi menjaju i za udovice i udovce, pa će udovice moći da dobiju porodičnu penziju supruga ukoliko su u momentu njegove smrti imale 51,5 godina života, a udovac ako je imao 56,5 godina.

Prosečno mesečno u PIO fond stiže oko 30.000 zahteva za sve vrste penzija, što je na nivou mesečnih pokazatelja i iz prethodne godine. Od toga se oko 6.000 zahteva odnosi na starosnu penziju po jednom od dva uslova za ostvarivanje prava, godine života i minimalan staž ili godine staža i minimalne godine života.

U PIO fondu kažu da u zakonskom roku do 60 dana reše 88 odsto zahteva za penzionisanje, što je u odnosu na prethodnu godinu više za oko tri procentna poena. U ovaj procenat nije uklјučen novembarski pokazatelј ažurnosti, kada inače ima veći broj rešenih zahteva od proseka.

PIO fond je inače od početka godine do oktobra primio oko 300.000 zahteva za ostvarivanje različitih prava iz PIO, što znači da je oko 30.000 osiguranika mesečno podnelo neki zahtev, a tek se petina odnosi na odlazak u starosnu penziju.

Oni koji stiču uslov za penziju u ovoj godini moraju da znaju da je staž osiguranja samo onaj za koji imaju plaćene doprinose, a ne onaj koji je upisan u radnu knjižicu, a za koje doprinosi nisu uplaćivani. Takvi osiguranici nemaju uslov da se penzionišu, bez obzira na godine staža ili starost. U PIO fondu nisu, kako kažu, primetili da je broj podnosilaca zahteva za penzionisanje u ovoj godini drastično veći nego prethodnih godina.

Izvor: Politika