Radulović: Nova ekonomska politika vodi zapošljavanju

9.12.2013.

Ministar privrede Saša Radulović izjavio je danas da nova ekonomska politika mora da se bazira na razvoju domaće privrede, koja će dovesti do ekonomskog rasta Srbije i zapošljavanja.

Cilj je zdrava ekonomija oslonjena na privatni sektor. Najbolji signal za investitore su uspešne domaće komapanije, kazao je ministar u Skupštini Srbije.

Radulović je rekao da je ekonomska politika u Srbiji bila potpuno pogrešna jer se zasnivala na velikim subvencima, velikoj javnoj potrošnji, velikom učešću države u svim sferama ekonomskog života i na partijskom upravljanju javnim preduzećima.

To nas je koštalo gubitka više od 300.000 radnih mesta. Urušena je ekonomija, opao je životni standard, penzije i plate su male, a sistem urušen. Dok smo kupovali radna mesta, gubili smo ih na hiljade, kazao je on.

Sa novim državnim budžetom za 2014. godinu, naglasio je Radulović, Vlada Srbije menja ekonomsku politiku tako da bude zanovana na profitabilnosti privrede i održivosti.

Radulović je kazao i da su potpuno zanemarena 153 preduzeća u restrukturiranju koja će, kako je rekao, biti u fokusu ekonomske politike 2014. godine.

On je naveo da je država najveći poverilac preduzeće u restrukturiranju, a ti dugovi će do kraja januara biti pretvoreni u kapital, da bi ko kraja 2014. godine trebalo da bude završena privatizacije tih preduzeća.

Uspešnost programa Vlade biće merena time da li je do kraja 2014. zavrsena privatizacija preduzeća u restrukturiranju, kazao je Radulović.

Ministar je ocenio da su kamatne stope u Srbiji visoke i da je, dok su takve, teško napraviti profitabilan biznis zbog čega je smišljen Garantni fond.

Ministarstvo je ušlo u pregovore s bankama i očekujem da će početkom 2014. godine Garantni fond počceti da funkcioniše uz učešće i međunarodnih finasnijskih institucija. To je deo koji treba da spusti kamatne stope za sve, kazao je Radulović.

On je rekao da će Fond za razvoj ostati, ali mora da se izmeni.

U Fondu za razvoj je preko dve milijarde evra, ali je naplata problematična i verovatno je da će se povratiti manji deo sredstava. Taj je fond će ubuduće finansirati manji broja strateških projekata, kazao je Radulović.

Po rečima ministra, u budžetu za 2014. godinu predviđen je i Tranzicioni fond od 20 milijradi dinara iz kojeg će se isplaćivati otpremnine za radnike koji ostanu bez posla u preduzećima u restrukturiranju i minimalne zarade i povezati se radni staž.

Radulović je kazao da se krenulo u izmene o zakona o radu i o planiranju i izgradnju i da će se ekonomska politika u 2014. godini bazirati i na stvaranju pozitivnog poslovnog okruženja.

Izvor: Beta

Foto: Tanjug