Javna rasprava o nacrtu zakona o uređenju prostora i izgradnji

05. decembar 2013.

Javna rasprava o nacrtu zakona o uređenju prostora i izgradnji održana je u četvrtak, 5. decembra. Pred više od 30 predstavnika lokalnih samouprava, kompanija i nevladinih organizacija, novi propis predstavili su članovi radne grupe za njegovu izradu Dušan Vasiljević i Miloš Živković.

Dušan Vasiljević istakao je tri najvažnije novine u odnosu na aktuelni Zakon o planiranju i izgradnji među kojima je istakao uvođenje klasifikacije projekata prema kompleksnosti i rizicima koje nose, redefinisanje odnosa lokalnih samouprava i javnih preduzeća u procesu izdavanja dozvola, kao i izmenu procedure prema kojoj se građevinska dozvola ne izdaje na osnovu glavnog projekta već na osnovu projekta za građevinsku dozvolu.

Vasiljević je naglasio i da se insistira na uspostavljanju funkcionalnog sistema sankcionisanja odgovornih za probijanje rokova. U tom pravcu predviđeno je da predstavnik lokalne samouprave može da inicira postupak protiv odgovornog lica u javnom preduzeću koje ne poštuje zakonski rok za davanje saglasnosti. Kao jedan od ključnih instrumenata za postizanje transparentnosti i dobre kontrole postupka izdavanja građevinskih dozvola, Vasiljević je istakao potrebu uvođenja informacionog sistema za praćenje toka zahteva.

Član radne grupe Miloš Živković među novim odredbama pomenuo je ovlašćenje dato ministru da propiše maksimalni nivo naknade za uređenje građevinskog zemljišta kako lokalne samouprave ne bi postavljanjem visokih iznosa poskupljivale gradnju.

Kada je reč o konverziji prava korišćenja zemljišta u pravo svojine, Živković je naglasio da se ide u pravcu uspostavljanja sistema koji će primenu konverzije učiniti značajno lakšom nego što je sada. To bi pre svega značilo da se investitoru omogući sticanje prava svojine kako bi počeo da gradi, a da se naknadno regulišu njegova dugovanja prema državi (ili države prema investitoru). Trenutno je sporan predviđeni procenat koji će investitori plaćati kao naknadu u odnosu na već uložena sredstva, a Živković smatra da bi previsok procenat mogao da učini ulaganje manje atraktivnim i isplativim.

Rok za javnu raspravu neće biti produžen tako da će biti okončana 12. decembra. Kako je rečeno na skupu, ostaje dosta posla na preciziranju odredbi i usklađivanju delova zakona.

Izvor: Naled