Prezentacija internet portala o radu lokalnih budžetskih fondova za zaštitu životne sredine

3.12.2018.

U petak 30. novembra 2018. Institut za industrijske odnose održao je prezentaciju portala o radu lokalnih zelenih fondova. Na konferencije za medije, okupljenima su se obratili Mihailo Gajić, predsednik Upravnog odbora Instituta za industrijske odnose, i Ognjan Pantić, asistent na projektima iz oblasti zaštite životne sredine Beogradske otvorene škole.

Na ovom internet portalu javno su objavljeni najvažniji dokumenti iz oblasti rada fondova za zaštitu životne sredine svih lokalnih samouprava u Republici Srbiji, kao što su: plan o radu za tekuću godinu, izmene plana rada, kao i izveštaj o radu za prethodnu godinu. Imajući u vidu da su ovi dokumenti gotovo u potpunosti bili nedostupni javnosti na internet prezentacijama lokalnih samouprava, Institut za industrijske odnose dao je svoj doprinos povećanju trasnparentnosti rada lokalnog nivoa vlasti u politici zaštite životne sredine.

Gajić je javnosti predstavio rad portala, kao i mogućnosti upotrebe informacija koje su na njemu sakupljene. Nakon toga je predstavio analizu dobijenih podataka vezano za rad lokalnih zelenih fondova, koja rangira ove fondove ne samo po apsolutnim već i po relativnim parametrima, kao što su visina prikupljenih i potrošenih sredstava, kao i identifikovane slabe tačke u njihovom radu, kao što su nizak stepen iskorišćenosti sredstava i njihovo prebacivanje u narednu godinu, upotrebu sredstava za aktivnosti koje se teško mogu podvesti pod politiku zaštite životne sredine itd.

Pantić je potom okupljenima predstavio iskustva u radu lokalnih zelenih saveta – savetodavnih tela koja sačinjavaju predstavnici lokalne samouprave, medija i udruženja građana koja se na lokalu bave pitanjima životne sredine, kao i osvrt na politiku zaštite životne sredine na lokalu u oblasti energetske efikasnosti.

Nakon prezentacije za medije, održan je okrugli sto sa predstavnicima organizacija civilnog društva koje su aktivne na lokalnom nivou, čije tema je bio upravo rad lokalnih zelenih fondova, i mogućnosti uključivanja građana i organizacija civilnog društva u nadzor nad njihovim radom. Nakon ovog okruglog stola formulisana je lista preporuka za unapređenje politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou vlasti.

Internet portal dostupan je na www.lokalnizelenifondovi.rs