Poziv na prezentaciju portala i okrugli sto o radu lokalnih budžetskih fondova za zaštitu životne sredine

29.11.2018.

Institut za industrijske odnose organizuje prezentaciju Internet portala i okrugli sto o radu lokalnih budžetskih fondova za zaštitu životne sredine u Medija centru u  petak 30. novembra 2018. u 14:30h.

Istraživanje je nastalo u okviru projekta ,,Da građani znaju – ka većoj odgovornosti lokalnih budžetskih fondova za zaštitu životne sredine’’ koji sprovodi Institut za industrijske odnose, uz finansijsku podršku Ministarstva zaštite životne sredine.

Poslovanje lokalnih budžetskih fondova za zaštitu životne sredine do sada nije privlačilo adekvatnu pažnju javnosti, ali ovo pitanje je povezano ne samo sa nacionalnom politikom zaštite životne sredine, već i sa tekućim problemima reforme javne uprave i pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom u poglavlju 27. Ova inicijativa ima za cilj da pruži pravovremene podatke o njihovom radu zainteresovanoj javnosti, problematizuje namene za koje se koriste odobrena sredstva i da ukaže na primere dobre prakse na lokalu i utiče na njihovu diseminaciju i u drugim lokalnim sredinama.

Okrugli sto ima za cilj diskusiju o radu lokalnih budžetskih fondova, njihovoj transparentnosti i efektivnosti, kao i kreiranje liste preporuka za unapređenje njihovog rada. U njihovom radu primećene su brojne nedorečenosti, nejasnosti pa i otvorene zloupotrebe, kao i jasna razlika u kvalitetu rada među različitim lokalnim samoupravama.