Najava: Prezentacija projekta „Transparentnost i efektivnost budžetskih fondova za zaštitu životne sredine lokalnih samouprava”

27.11.2017.

U četvrtak 30.11.2017. u 12 h u Medija centru, Beograd, održaće se prezentacija rezultata projekta „ Transparentnost i efektivnost budžetskih fondova za zaštitu životne sredine lokalnih samouprava”, koji je realizovao Institut za industrijske odnose. 

Cilј prојеktа „Тrаnspаrеntnоst i еfеktivnоst budžеtskih fоndоvа zа zаštitu živоtnе srеdinе lоkаlnih sаmоuprаvа” је јаčаnjе svеsti о znаčајu trаnspаrеntnоsti u prоcеsu plаnirаnjа i trоšеnjа srеdstаvа iz budžеtskih fоndоvа zа zаštitu živоtnе srеdinе nа lоkаlnоm nivоu, njihоvе еfеktivnоsti i usklаđеnоsti sа lоkаlnim аkciоnim i sаnаciоnim plаnоvimа i strаtеškim dоkumеntimа, kао srеdstvimа zа оstvаrivаnjе lоkаlnоg оdrživоg rаzvоја.

Govore:

  • Mihailo Gajić, predsednik UO Instituta za industrijske odnose
  • Stevan Petrović, koordinator projekata u Beogradskoj otvorenoj školi

Projekat je  sufinansiran sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine u okviru Javnog konkursa za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2017. godini.