Ministarstvo prosvete tražilo spisak članova sindikata sa matičnim brojevima

05.10.2016.

Sindikat radnika u prosveti Srbije, Sindikat obrazovanja Srbije i Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost" uputili su dopis Ministarstvu prosvete u kome izražavaju protest zbog grubog kršenja Zakona o zaštiti tajnosti podataka i Zakona o radu, saopštio je Forum beogradskih gimnazija.

 

U saopštenju se navodi da je Ministarstvo pre nekoliko dana direktorima škola poslalo dopis u kome se direktorima nalaže da dostave spiskove svih članova sindikata sa matičnim brojevima.

Time su grubo prekršena prava radnika koji su sindikalno organizovani, kao i prava pojedinaca iz domena zaštite tajnosti podataka, piše u saopštenju.

Jasno je da pomenuti podaci postoje u školama, ali je takođe jasno u kojim slučajevima i na koji način se oni mogu koristiti, navodi se u saopštenju.

Obrazloženje ministarstva je da su podaci potrebni radi unosa u informacioni sistem "Dositej", a sindikati očekuju hitnu izmenu takvog ponašanja ministarstva i prijem kod ministra, saopštio je Forum beogradskih gimnazija.

 

Izvor: N1