SES sledeće nedelje o minimalnoj ceni rada

18.08.2016.

Sednica Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj će se raspravljati o povećanju minimalne cene rada trebalo bi da bude održana naredne nedelje, najavljuju iz Vlade. Ona nije menjana dve godine i iznosi 121 dinar za sat pa više od 300.000 ljudi mesečno radi za oko 21.000 dinara.

 

Da je vreme da se poveća, saglasni su Vlada, poslodavci i sindikati, ali ne i za koliko. Stručnjaci upozoravaju da je to važna stavka, ali ne i jedina, da bi moglo da se kaže da je unapređen socijalni dijalog, što je i uslov u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Kolegijumom predstavnika poslodavaca, sindikata i Vlade pokrenuta je procedura da se poveća minimalna cena rada sa sadašnjih 121 dinar za sat.

"Mi smatramo da ne bi bilo dobro povećati za više od pet posto. To bi bilo 127 dinara", kaže Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije.

"Cena bi trebalo da bude oko 143 dinara. Posle dužeg vremena poslodavci su rekli da treba da dođe do povećanja, to bi bilo oko 127 dinara. Ministar se nije o tome izjašnjavao i rekao je da mi treba da se dogovorimo. Ako ne, Vlada će odlučiti. To tako ne bi trebalo, ovo je tripartitno telo, treba da pregovara i Vlada kao najveći poslodavac", kaže Ljubisav Orbović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja kaže da Vlada Srbije želi da unapredi položaj radnika i da oni za svoj rad budu adekvatno nagrađeni.

"U kojoj meri i kako, to je nešto o čemu ipak mora da svoje mišljenje da i ekonomija kao takva, šta je podnošljivo a šta nije. Mi hoćemo da saslušamo i sindikate i poslodavce, a onda će Vlada izaći sa konačnim stavom", kaže Aleksandar Vulin.

Već za dva dana je sledeći sastanak radnih grupa da se utvrde podaci o inflaciji, zaposlenosti, minimalnoj i prosečnoj potrošačkoj korpi na osnovu kojih se utvrđuje cena rada.

Dogovor bi trebalo da se postigne do 15. septembra i da se po novoj ceni sati računaju od Nove godine. Međutim, nije dogovor o ceni rada jedini kriterijum da se kaže da je socijalni dijalog popravljen.

"Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta trebalo bi da se nađu sve teme, zakoni koji imaju veze s privredom, zaposlenima, ali je neophodno da neko to čuje i uvaži", kaže Atanacković.

"To bi značilo da treba voditi stalni dijalog sa sindikatima i poslodavcima, utvrđivati javnu politiku, dogovoriti se o velikim makroekonomskim indikatorima koji pokazuju zašto se ljudi mogu odricati kad mogu očekivati neku vrstu boljitka. I treba vezati rast zarada za rast produktivnosti, bez toga ne mogu se podizati dohoci. Ali isto tako videti šta je sa zaposlenošću", kaže član tima za pregovore sa EU Zoran Stojiljković.

Bolji socijalni dijalog najavio je premijer u ekspozeu. To je i uslov u poglavlju 19 u pregovorima sa Evropskom unijom.

 

Izvor: RTS