SINOS: Socijalni dijalog u medijima ključan za rešavanje problema

05.07.2016.

Veoma je bitno da novinari shvate važnost sindikalnog organizovanja, rekao je predsednik Evropske fedracije novinara na manifestaciji na beogradskom Fakultetu političkih nauka.

Napominje da je, sa druge strane, važno da sindikati razumeju da su oni tu da bi branili interese novinara, a ne obrnuto.

Na Fakultetu političkih nauka počela je manifestacija "PR dani - priče digitalnog doba". Tim povodom, studentima je održao predavanje predsednik Evropske federacije novinara Mogens Bliher Bjeregard.

Novo, digitalno doba, donosi i nove izazove sa kojima se suočavaju novinari u Evropi. Socijalni dijalog u medijima ključan je u rešavanju problema.

Predsednik Evropske federacije novinara Mogens Bliher Bjeregard kaže da je veoma bitno da novinari shvate važnost sindikalnog organizovanja, kao i da sindikati, sa druge strane razumeju da su oni tu da bi bili novinarima na usluzi i branili njihove interese, a ne obrnuto.

U Sindikatu novinara Srbije ukazuju na važnost socijalnog dijaloga na nivou grane.

"Još se ne razgovara o početku potpisivanja granskog kolektivnog ugovora, koji bi praktično bio jedina prava zaštita radnih prava zaposlenih i samim tim i njihovih profesionalnih prava. To je najbolji način od odbrane od cenzure i autocenzure", napominje predsednica SINOS-a Dragana Čabarkapa.

Sindikat novinara Srbije ukazuje i na neophodnost registrovanja organizacije poslodavaca u sferi medija.

 

Izvor: SINOS