Mala i srednja preduzeća i zanatlije bez adrese u novom Zakonu o komorama

19.11.2015.

Radna verzija Zakona o Privrednoj komori Srbije, ukida pravo na postojanje sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koji su u ponuđenom tekstu pravno neprepoznatljivi, navodi se u saopštenju Privredne komore malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.

 

Radna verzija Zakona o Privrednoj komori Srbije ni jednim slovom ne navodi unutrašnju strukturu i organizaciju sistema PKS pa se postavlja pitanje suštinskih razloga i motiva za promenu Zakona a naročiti što se radna verzija pisala u potpunoj tajnosti bez učešća drugih Privrednih Komora.

Nije teško zaključiti da realnu potrebu za reformom komorskog sistema strukture bliske vlasti i privrednici koji na javnim nabavkama grade svoje imperije žele da marginalizuju svaki oblik konkurencije u organizovanju i idejama modernog i dinamičkog razvoja privrede Srbije.

Umesto ideje da centralno mesto reforme budu preduzetnici centralno mesto zauzimaju zaposleni, njihovo raspoređivanje unutra novog Zakona, centaralizovano raspolaganje imovinom i naravno sve pare od članarine u jednu kesu.

Svaki preduzetnik koji u buduće odluči da se bavi privrednim aktivnostim kao i oni koji od PKS nisu ni do sada videli neku vajdu po novom zakonu su obavezni članovi PKS i naravno obavezni su da plaćaji članarinu.

I tu kreatorima novog zakona ne ponestaje ideje već predviđaju da se iznos članarine određuje ne zakonom već odlukom nadležnog organa buduće-stare PKS.

To znači da će se članarina određivati prema potrebama PKS odnosno za finansiranje inače preglomaznog aparata od gotovo 700 zaposlenih a da ni jedan dinar neće otići u programe nove tehnologije, stručnost i inovacije.

Čak i kad ste bliski vlasti ne možete na ovakav način zamagliti lične interese navodno modernim zakonom o komorama koji je uzgred prepisan model Austrije, što bi rekli da se vlasi ne dosete.

Mi pitamo pa šta će biti sa malim i mikro firmama, šta sa preduzetničkim i zanatskim radnjama gde je ta adresa gde se ovi mali i nedostojni za nov Zakon o PKS kojoj se mogu obratiti.

Mi pozivamo PKS da uvaži postojeću pravnu i ustavnu činjenicu da postoje još 7 drugih privrednih komora registrovanih u državi Srbiji da im omogući učešće u kreiranju boljeg zakona koji će biti i po meri malih i srednih preduzeća i zanatlija."