Sindikati javnog sektora: Zaposleni diskriminisani predloženim zakonom

04.08.2015.

Predstavnici samostalnih sindikata javnog sektora smatraju da se predloženim zakonom o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru zaposleni stavljaju u diskriminišući i u nepovoljniji položaj u odnosu na zaposlene u preduzećima u restrukturiranju, rečeno je danas na konferenciji za novinare.

 

Sindikati se ne slažu ni sa time što se donosi po hitnom postupku, bez prethodno datog mišljenja Socijalno-ekonomskog saveta i stava sindikata.

Kako je na konferenciji rekao predsednik Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Milan Grujić, predloženi zakon je izuzetno diskriminatorski, kao i kada je u pitanju visina otpremnima i u pogledu prava koje zaposleni ima zbog prevremenog odlaska iz radnog odnosa.

"Posebno nas brine što je ovo izuzetno pogodno tlo za sprovođenje samovolje, pre svega u supstitucije, odnosno zamene jednih političkih kadrova drugim, jer je cela definicija zakona takva da omogućuje političkim nosiocima vlasti da bez ikakve smetnje jedan radnik bude zamenjen s drugim, odnosno s pripadnicima svoje političke opcije, istomišljenika", rekao je Grujić.

On je kazao da tom sindikatu posebno smeta što su zakonom obuhvaćeni i zaposleni u komunalnoj delatnosti.

"Mi nismo budžetski korisnici i po nijednom osnovu nismo mogli da budemo svrstani u ovaj zakon i da budemo tretirani kao svi ostali službenici", rekao je Grujić.

On je naveo da evidencije sindikata pokazuju da u javnom sektoru radi više od 500.000 ljudi, a da samo u preduzećima u kojima je osnivač država i lokalnim samoupravama radi 200.000 ljudi.

Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić takođe je ponovio da u Srbiji ne postoji pravi socijalni dijalog i da se usvajaju zakoni koji nisu bili razmatrani na SES-u.

On je kazao da se zakon donosi na brzinu, u vreme godišnjih odmora, bez mišljenja sindikata, kao i što su iz njega izuzeta javna preduzeća.

Savić smatra da je zakon trebalo ponudi stimulativne uslove za one koji odlaze sa radnog mesta, a da je on destimulativan i u pogledu visina otpremnina, kao i uslova i granice za penzionisanje.

Savić je naveo primer sektora zdravstva, ističući da sistemu nedostaje 13.000 radnika da bi mogao da funkcioniše kako treba.

On je kazao da predstoji otpuštanje oko 800 zaposlenih u stomatologiji u domovima zdravlja dodajući da će to takođe ostaviti posledice na zdravlje ljudi.

"Bićemo bezuba nacija, to je dobro za njih, bezubi ne mogu da vas ujedu to je bezbolnije za vas", rekao je Savić.

Predsednica Sindikata pravosuđa Slađanka Milošević ukazala je da je u pravosuđu već dva puta do sada smanjen broj zaposlenih i da se još uvek nisu oporavili od "nakaradne reforme pravosuđa" te da bi zato zaposleni u toj oblasti trebalo da budu izuzeti od racionalizacije.

Kako je kazala, "to će dovesti do još veće zatrpanosti sudova, a smanjenjem broja onih koji primaju platu od oko 25.000 dinara, ništa se neće postići".

Ona je ukazala da je proverom sajta Agencije za borbu protiv korupcije ustanovila da se broj funkcionera povećava, i da ih je za desetak dana bilo više za stotinu, odnosno ukupno neaktivnih je 45.649, a pre desetak dana stajao je podatak od 45.551.

Broj aktivnih funkcionera, kako je kazala, je oko 30.000, dodajući da je to skoro 10 odsto od ukupnog broja zaposlenih u Srbiji.

"Svi oni imaju svoju sekretaricu, vozača, zamenika i smanjivanjem njihovog broja građani neće osetiti posledice nego nekih čiji je rad merljiv", rekla je Milošević.

Sindikati ukazuju da se zakonom predlaže se da zaposlenom u javnom sektoru za vreme primene ovog zakona prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju, nezavisno od propisa kojima se uređuje njegov radno-pravni status.

Takođe ukazuju da je vlada zaposlenima u preduzećima u restrukturiranju odobrila 200 evra po godini staža uz pravo na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Zaposlenima u javnom sektoru se ne odobrava navedeni iznos, uz zabranu prava na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje, navode predstavnici sindikata javnog sektora (zdravstva, komunalne delatnosti, državne uprave, pravosuđa, prosvete i kulture).

Predstavnici tih sindikata naveli su da će odlučiti o daljim aktivnostima i da će koristiti sve vrste sindikalne borbe.

Predsednica Samostalnog sindikata kulture Dragana Đordević kazala je da je kultura "statistička greška u budžetu Srbije" i da u tom sektoru nema viška već manjka zaposlenih.

Ona je rekla da bi se veće uštede ostvarile kada bi se samo smanjile plate zaposlenih u nekim državnim agencijama koji imaju znatno veće plate, nego ako bi se otpustili svi zaposleni za koje se da procena da su višak u kulturi.

Ona je podsetila da je 2006. godine izvršena racionalizacija u toj oblasti i tada je broj zaposlenih u kulturi bio 13.650.

 

Izvor: Tanjug, RTV