Fiskalni savet: Javni dug 2018. preko 83% BDP-a

11.02.2015.

Fiskalni savet je ocenio da je trogodišnji plan štednje koji je donela Vlada Srbije u načelu dobar, ali će štednja morati da se nastavi i u 2018.

Kako su naveli, sadašnjim planom neće doći do pada javnog duga od kraja 2017. godine, što je bio cilj tih mera.

Učešće javnog duga u bruto-domaćem proizvodu (BDP) ne bi moglo da počne da se smanjuje pre 2018. kada bi, prema oceni Saveta, premašilo nivo od čak 83 odsto.

Fiskalni savet je na današnjoj konferenciji za novinare naveo da bi, ukoliko dođe do zastoja u realizaciji rizičnijih delova programa, trebalo uključiti i rezrevne mere koje bi automatski stupile na snagu.

Kao primer rizičnih i neizvesnih mera navode rešavanje sudbine petrohemijskog kompleksa do sredine ove godine ili smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi, zbog čega je potrebno da vlada ima rezervni plan kao se nešto od toga ne ostvari.

Kako su istakli, neophodno je sklopiti aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, ( MMF) koji bi pratio ovakav program.

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović naglasio je da trogodišnji aranžman sa MMF povećava izglede za uspeh ovog programa.

"Sličan plan donet je 2012. godine ali se u program ušlo bez dogovora sa MMF-om, a nije bio sproveden ni program za rešavanje problema javnih preduzeća i preduzeća u restrukturiranju. Zato je sada presudno da se program sprovodi uz dogovor sa MMF-om", rekao je Petrović.

On je naveo da su mere štednje bolne, ali su primerene teškoj situaciji javnih finansija u Srbiji.

"Zbog veličine problema umereniji plan ne bi bio odgovarajući i sigurno bi došlo do krize, javnog duga inflacije i pada BDP", rekao je Petrović.

 

Izvro: N1