Konfederacija slobodnih sindikata: Vlada nas ignoriše

11.09.2014.

Konfederacija slobodnih sindikata zatražila je od Vlade Srbije da poštuje svoju zakonsku obavezu na socijalni dijalog sa tim sindikatom.

 

 

Konfederacija podseća da od njenih 183.384 članova više od 95 odsto je zaposleno u državnom i javnom sektoru.

Prema različitim izvorima i izjavama pojedinih predstavnika vlasti, u državnom i javnom sektoru je zaposleno izmedju 500.000 i 700.000 radnika, što predstavlja trećinu trenutno zaposlenih u Republici Srbiji, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Ovim zaposlenima je država jedini poslodavac. Konfederacija slobodnih sindikata ima važeće Rešenje o reprezentativnosti od 03. maja 2012. godine, kojim je u tom trenutku ustanovljeno da naša organizacija ima 183.384 članova sindikata.

"Preko 95 odsto naših članova su zaposleni u javnom i državnom sektoru", ističe taj sindikat.

Konfederacija slobodnih sindikata se poziva na član 209. izmenjenog Zakona o radu u kome je navedeno da "sindikat ima pravo da bude obavešten od strane poslodavca o ekonomskim i radno-socijalnim pitanjima od značaja za položaj zaposlenih, odnosno članova sindikata“.

Takodje, taj sindikat se poziva i na član 239. istog zakona u kome je navedeno da "sindikat, odnosno udruženje poslodavaca, kome je utvrdjena reprezentativnost u skladu sa ovim zakonom, ima: pravo na kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora na odgovarajućem nivou; pravo na učešće u rešavanju kolektivnih radnih sporova;) pravo na učešće u radu tripartitnih i multipartitnih tela na odgovarajućem nivou i druga prava, u skladu sa zakonom.“

"Ponovo tražimo od Vlade Republike Srbije da poštuje sopstvene zakone i ispuni svoju obavezu prema zaposlenima u javnom i državnom sektoru".

Konfederacija slobodnih sindikata tvrdi da, kao legitimni predstavnici zaposlenih, "zna gde i kako je moguće, na prihvatljiv način, izvršiti odredjene reforme javnog sektora, unaprediti organizaciju i napraviti finansijske uštede u troškovima poslovanja, a da ceh najavljenih promena ne plate samo zaposleni".

U saopštenju se podseća, da funkcionisanje države zavisi od vitalnih funkcija u oblasti energetike, telekomunikacija, saobraćaja, zdravstvene i socijalne zaštite, prosvete, a njih će efikasno sprovoditi samo zaposleni u njima.

"Zato predsednik Vlade Republike Srbije treba da uključi Konfederciju u socijalni dijalog (za šta ima i zakonsku obavezu) i čuje naše predloge i mišljenja", poručeno je u saopštenju tog sindikata.

 

Izvor: Tanjug