15.06.2015. Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić kaže da je situacija kod zaključivanja pojedinačnih kolektivnih ugovora dobra, kao i da su bez problema zaključeni kolektivni ugovori u velikim stranim kompanijama koje rade u Srbiji.   “To je slučaj u Merkatoru, Bambiju Požarevac, Filip Morisu. Kolektivni ugovor i to izuzetno dobar je z...

11.05.2015. Oko 600.000 radnika iz privatnog sektora zaradu prima sa zakašnjenjem od mesec ili više, dok oko 50.000 zaposlenih u firmama širom Srbije uopšte ne prima platu.   Glavni razlozi za neredovne isplate su nelikvidna privreda i preopterećenost preduzetnika velikim brojem nameta, smatraju u Uniji poslodavaca. Ne protive se da nesavesni poslodav...

23.04.2015. Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković je izjavio danas da treba uvažiti mišljenje nemačkih firmi koje posluju u Srbiji i istakao da poslovanje u našoj zemlji i dalje otežava komplikovana administracija i korupcija.    Komentarišući rezultate ankete o uslovima poslovanja u Srbiji za 2015. godinu Nemačkog-srpskog ...

28.01.2015. Unija poslodavaca Srbije je u svom obraćanju ministru finansija, premijeru i predsednici Narodne skupštine, zatražila stavljanje van snage podzakonskih akata koji su doneti na osnovu Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) i formiranje radne grupe za izmenu tog zakona, koji je, kako smatraju Uniji, donet suprotno zahtevima globalnih standarda i na ...