21.01.2015. Predstavnici američke Esmark grupe, sa kojom Vlada Srbije pregovara o strateškom partnerstvu u Železari Smederevo, potpisali su sporazum sa odloženim dejstsvom o usaglašenosti kolektivnog ugovora kojim se predviđa povećanje zarada zaposlenih u srpskoj čeličani za oko 25 odsto.   Kako je objasnio predsednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindik...

20.01.2015. Prеdstаvnici rеprеzеntаtivnih prоsvеtnih sindikаtа i Мinistаrstvа prоsvеtе usаglаsili su tеkst kоlеktivnоg ugоvоrа, аli timе niје оkоnčаn štrајk prоsvеtnih rаdnikа, vеć sе оčеkuје pоtpisivаnjе pоsеbnоg spоrаzumа, izајviо је prеdstаvnik Uniје sindikаtа prоsvеtnih rаdnikа Srbiје Zvоnimir Јоvić. ...

19.01.2015. Udruženi sindikati Srbije "Sloga" zatražili su danas od države objašnjenje o saznanjima da se "pojedine vojne bezbednosne službe nezakonito bave radom nekih sindikata i njihovim liderima na koje je upozorio ombudsman Saša Janković".   Zaštitnik građana Saša Janković optužio je ranije Vojnobezbednosnu agenciju da ...

16.01.2015. Zaštitnik prava građana Saša Janković izneo je da postoje saznanja da se Vojnobezbednosna agencija bavi aktivnostima koje izlaze iz njenih zakonskih ovlašćenja, između ostalog i radom sindikalnih organizacija   ,,Postoje saznanja da se VBA bavi radom nekih političkih partija, da se bavi aktivnostima nekih sindikata, da je bilo zadiranja u sad...