26.08.2014. Predstavnici dva reprezentativna sindikata u PKB korporaciji smatraju da privatizacija ne bila dobra za uspešno poslovanje te kompanije, napominjući da oni i sada imaju vlasnika - a to je grad Beograd.   Predsednik sindikata Nezavisnost u PKB-u, Nikola Lazić, rekao je da korporacija ima resurse, potencijale i mogućnosti da dobro posluje u sadašnjoj vl...

25.06.2014. Članica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić ocenila je da Nacrt zakona o provatizaciji predstavlja određeni napredak u odnosu na postojeći, ali da postoji još dosta prostora za izmene, te da će o svim njegovim lošim aspektima taj savet obavestiti Vladu Srbije.   Vasilićeva, naime, smatra da Nacrt zakona o privatizaciji "ostavlj...

19.06.2014. Poljoprivrednicima je od 12. do 18. juna podeljeno seme kukuruza i soje za presejavanje 14.357 hektara, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.   "Sve odredbe važećeg Zakona o genetski modifikovanim organzmima (GMO) se poštuju i primenjuju u potpunosti, bez obzira da li se radi o humanitarnoj pomoći ili redovnom uvozu i prometu", ističe se...

03.06.2014. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković izjavio je danas da je i bez poplava bilo neizvesno da li će Srbija imati rast BDP-a, a da je sada, sa poplavama, izvesno da će Srbija skliznuti ispod nule, u recesiju.   "Koliko je to - da li jedan ili 1,5 odsto, ili više - ostaje da se vidi, jer bi svako preciziranje bilo nagađanje u ovom trenutku", reka...