Naziv Sedište
JAKTA - udruženje priređivača igara na sreću putem automata,ovlašćenih servisera i proizvođača aparata za igre na sreću  Beograd, Nikole Spasića 1 
Udruženje poslodavaca ustanova socijalne zaštite republike Srbije  Beograd, Marije Bursać 49 
Udruženje poslodavaca putne privrede Republike Srbije ,,Putar" Beograd  Beograd, Bul.Kralja Aleksandra 282 
Asocijacija poslodavaca tv i radio stanica Srbije ,,Srpska tv mreža"  Čačak, Železnička bb 
Gransko udruženje poslodavaca drumskog saobraćaja Srbije ,,Srbijatransport"  Beograd, Poenkareova 16